O mnie

Dr inż. Jacek Stochlak

W roku 1973 ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej specjalność Maszyny Matematyczne i rozpoczął pracę w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej, początkowo na stanowisku asystenta a następnie adiunkta. Prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Elektroniki z zakresu języków programowania, struktur i baz danych. W pracy naukowej zajmował się zagadnieniami modelowania i badania poprawności systemów cyfrowych w oparciu o sieci Petriego oraz ich rozszerzenia. W roku 1983, po obronie pracy doktorskiej „Sieci atrybutowe i ich zastosowanie do badania poprawności i wydajności systemów cyfrowych”, uzyskał tytuł doktora nauk technicznych Politechniki Warszawskiej. W tym okresie był kilkakrotnie wyróżniany nagrodami Ministra Nauki, Techniki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe.

W roku 1983 podjął pracę w firmie International Computers Limited Polska – początkowo na stanowisku specjalisty ds. technicznych a następnie kierownika zespołu technicznego wspierającego procesy sprzedaży. Od roku 1992 pełnił funkcję menedżera marketingu produktów, a do jego obowiązków należało opracowanie i wdrożenie strategii oraz promocja wszystkich produktów i rozwiązań firmy oferowanych na rynku polskim. W roku 1995 przyjął ofertę firmy Hewlett-Packard Polska i rozpoczął pracę jako dyrektor generalny działu HP Consulting. Kierował pracą ponad 100 osobowego zespołu konsultantów i kierowników projektów jak również był odpowiedzialny za sprzedaż i wdrażanie wszystkich przedsięwzięć realizowanych przez firmę Hewlett-Packard na rynku polskim. Od roku 2002, pełnił funkcję dyrektora generalnego Działu Usług – HP Services Polska. Był odpowiedzialny za pełny zakres biznesu usługowego HP obejmującego usługi serwisowe, usługi outsourcingu oraz usługi konsultacyjno-integracyjne. Kierował pracą ponad 500 osobowego zespołu inżynierów, konsultantów i kierowników projektów. W tym okresie firma HP Services Polska była największą firmą usług IT na rynku polskim.

W latach 2007-2009 pełnił funkcję Dyrektora Działu Rozwiązań firmy Dell Polska odpowiedzialnego za rozwój biznesu firmy obejmującego produkty, usługi i rozwiązania informatyczne oferowane na rynku polskim. W okresie od roku 2011 do roku 2016 jako Menedżer Dostarczania Usług dla Kluczowych Klientów w firmie Hewlett-Packard Enterprise Polska, odpowiadał za i dostarczanie usług IT dla Kompanii Piwowarskiej w Polsce, Ursus Breweries w Rumunii oraz Dreher Breweries na Węgrzech.

Obecnie prowadzi projekty i przedsięwzięcia dla firm i organizacji w obszarze ładu korporacyjnego IT oraz budowy usługowej organizacji IT w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania (MSP – Zarządzanie programami, PRINCE2 – Zarządzanie projektami, M_o_R – Zarządzanie ryzykiem, ITIL – Zarządzanie usługami IT). Zajmuje się również zagadnieniami dotyczącymi systemów zarządzania jakością, systemów zarządzania usługami oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Posiada następujące certyfikaty potwierdzające kompetencje w powyżej wymienionych obszarach prowadzonej działalności:

  • Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania jakością wg normy ISO/IEC 9001:2015
  • Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania usługami wg normy ISO/IEC 20000:2011
  • Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013
  • Certyfikat zarządzania usługami ITIL Expert
  • Certyfikat zarządzania projektami PRINCE2